Waarom in roerige tijden nog steeds geen plea bargaining?

We kennen een hele lichte variant van plea bargaining, zij het dat die verstopt zit en dat die een ongewisse uitkomst heeft. En in de praktijk kan met grote regelmaat, na beëindiging van een strafzaak, worden vastgesteld dat het ook zonder rechter had gekund. Die regelmaat is zodanig dat het alleen al daarom merkwaardig is dat deze discussie niet wordt gevoerd en dat dit heilig huisje in al het strafrechtelijk tumult onaangetast overeind blijft.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^