Waarom een nieuw stelsel van strafvorderingsrichtlijnen?

In de Overlegvergadering van de Procureurs Generaal met de Minister van Justitie en later in het College van PG’s werden op een gegeven moment voor steeds meer veel voorkomende en niet al te zware misdrijven, richtlijnen vastgesteld. De opkomende computer speelde een ondersteunende rol bij het “berekenen” van de strafmaat. Uiteindelijk ontstond er een uniek systeem van richtlijnen voor de strafvordering dat de zekerheid bood dat gelijke gevallen gelijk werden behandeld en de OvJ de gelegenheid gaf om gemotiveerd af te wijken als een geval naar zijn mening niet gelijk genoeg was.

Het OM gaat dit systeem nu echter afschaffen en vervangen door een nieuw stelsel van strafvorderingsrichtlijnen. Aanvankelijk zou dat al afgelopen mei gebeuren. Dat schijnt nu te zijn uitgesteld tot eind september. De vraag is natuurlijk waarom? Het antwoord is even eenvoudig als verbijsterend: omdat het OM de professionaliteit van de beoordelaars meer tot hun recht wil laten komen en daarmee meer maatwerk wil leveren bij de beoordeling van delicten. Op welke professionaliteit wordt hier gedoeld en over welk maat- werk gaat het?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^