Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies

Een belastingplichtige die een onjuiste belastingaangifte doet, kan onder omstandigheden bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden bestraft. In dit artikel onderzoeken de auteurs of, en zo ja, onder welke omstandigheden, een belastingplichtige kan worden bestraft indien hij afgaat op een belastingadvies. Zij ontwikkelen een aantal op de rechtspraktijk toegesneden vuistregels voor de beantwoording van de vraag in welke gevallen belastingplichtigen worden beschermd door een advies. Auteurs bepleiten dat bij de ontwikkeling van dit soort vuistregels door de belasting- en strafrechter gecoördineerd optreden wenselijk is.

  • Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies door J.P. Boer en A.O. Lubbers in WFR 2013/1148
Print Friendly and PDF ^