Voormalig maagchirurg voor de rechter in Assen

Op dinsdag 15 april 2014 staat een 62-jarige verdachte terecht voor de meervoudige strafkamer in Assen. De man wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg danwel zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Achtergrond

Het gaat om een voormalig maagchirurg die wordt vervolgd voor het achterlaten van een wondgaasje tijdens een operatie in 2009.

Tegen de chirurg zijn de afgelopen jaren 17 aangiften gedaan. In 6 zaken is de patiënt overleden en is er door de nabestaanden aangifte gedaan van dood door schuld en tevens hebben 11 ex-patiënten aangifte gedaan van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij deze patiënten zou ernstig letsel zijn ontstaan door onzorgvuldig handelen van de chirurg.

Sepots

Het OM besloot één zaak te vervolgen. De andere 16 zaken zijn geseponeerd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. In deze zaken kan in de optiek van het OM onvoldoende aangetoond worden dat er sprake is van ‘verwijtbaar onvoorzichtig' handelen door de chirurg (ontbreken van schuld) en/of het causale verband tussen de dood of het zwaar lichamelijk letsel en het handelen van de chirurg.

Sepot groep 1: In 11 zaken volgt geen strafvervolging wegens het ontbreken van schuld, de verwijtbaarheid.

Uit rapportages blijkt dat het intreden van de dood of het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel het gevolg is geweest van complicaties die ten gevolge van de operatie zelf zijn ontstaan. Het gaat hier om bekende complicaties en deze zijn beschreven als een risico bij maagoperaties. Hierdoor kan niet vervolgd worden voor verwijtbaar onvoorzichtig handelen door de maagchirurg.

Sepot groep 2: In 5 zaken volgt geen strafvervolging wegens het ontbreken van het causaal verband tussen de operatie uitgevoerd door de chirurg en het intreden van de dood dan wel het ontstaan van letsel (in een enkel geval ontbreekt in deze zaken ook de schuld). Bij deze aangiften is de dood ingetreden dan wel de gezondheid verslechterd na de operatie door de maagchirurg. Op basis van de bevindingen van de deskundigen en het strafrechtelijk onderzoek kan niet aangetoond worden dat het handelen van de maagchirug de oorzaak is geweest van het intreden van de dood of het ontstane letsel. Naast het ontbreken van het causaal verband is ook bij enkele zaken geen sprake van schuld.

De zitting staat om 9.00 uur ingepland bij de rechtbank Noord-Nederland in Assen.  

Print Friendly and PDF ^