Vluchtig en Stelselmatig: Een bespreking van interceptie door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD staat meer dan ooit in de publieke en politieke belangstelling, niet alleen vanwege de recente activiteiten van jihadstrijders, maar ook vanwege de voortdurende onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Tegelijkertijd is een wijziging van de Wet op de Inlichtingen- Veiligheidsdiensten (Wiv 2002) al enige tijd in voorbereiding.

In dec. 2013 verscheen daarover het adviesrapport Dessens, dat aanpassingen in de volle breedte van de wet voorstelde. De meeste aandacht werd getrokken door de aanbevelingen met betrekking tot interceptie (artikelen 25 t/m 27 van de Wiv 2002), waarover het kabinet in nov. 2014, vooruitlopend op de nieuwe wet, alvast een brief naar de Kamer heeft gestuurd. In deze blog worden een aantal relevante zaken op een rijtje gezet, in de vorm van tegenstellingen, en wordt zodoende toegewerkt naar een begrijpelijke systematiek voor interceptie waarin de tegenstelling tussen vluchtigheid en stelselmatigheid een belangrijke rol speelt.

 

Print Friendly and PDF ^