Vincent Leenders voorgedragen tot plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket

Op voorstel van het College van procureurs-generaal heeft minister Van der Steur ermee ingestemd om de heer mr. V.S.Th. (Vincent) Leenders (42) voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket per 15 mei 2016. De heer Leenders was voorheen fiscaal jurist. Sinds 2007 is hij verbonden aan het Functioneel Parket waar hij vanaf 2008 als officier van justitie aan de slag ging. Sedert 2013 vervult de heer Leenders de rol van landelijk coördinerend fraude-officier van justitie.

Vincent Leenders volgt mevrouw mr. D.Ph. van Boetzelaer op, die per 1 april 2016 is benoemd tot plaatsvervangend hoofdofficier van het arrondissementsparket Amsterdam.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^