'Verzwaring van de inkeerregeling (na 1 juli 2015) houdbaar?'

Het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel wordt de navorderingstermijn voor belastingplichtigen die te kwader trouw zijn verlengd van vijf naar twaalf jaren. De beoorde verlenging van deze termijn treedt direct nadat dit wetsvoorstel tot wet verheven wordt in werking. Als tegengewicht hiervoor is de inkeerregeling versoepeld. De gedachte is dat belastingplichtigen aan een vergrijpboete bij de navordering kunnen ontkomen door nog tijdig in te keren. Na 1 juli 2014 treedt de huidige inkeerregeling weer in werking en een jaar later gaat de boete fors omhoog.

De timing van de versoepeling van de inkeerregeling oogt ondanks de gegeven rechtvaardiging vreemd, nu steeds meer ‘spaarlanden’ hun bankgeheim blootgeven. Het lag in de lijn der verwachting dat het vermogen dat nu nog in het buitenland staat, uiteindelijk zichtbaar zou zijn geworden en wel binnen een redelijke termijn. En dat belastingplichtigen daardoor toch al ‘vrijwillig’ gedrongen zouden voelen om in te keren. Wellicht dat de vele, vaak moeizame en langdurige procedures oer verzwegen buitenlands vermogen ook een rol hebben gespeeld om tot deze beslissing te komen.

  • Verzwaring van de inkeerregeling (na 1 juli 2015) houdbaar? door W.E. Nent in Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013/23
Print Friendly and PDF ^