Verwacht: nieuwe principes over organisatie van toezicht

Op maandag 30 juni a.s. zal de OESO principes publiceren voor de organisatie van toezicht. Dan verschijnt de publicatie The Governance of Regulators.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wil met de principes guidance geven voor “institutionele arrangementen” van toezicht. De principes zullen betrekking hebben op een zevental gebieden:

  1. Role clarity: Over de (wettelijke) omschrijving van het doel van een toezichthouder.
  2. Preventing undue influence and maintaining trust: Over onafhankelijke besluitvorming, binnen de kaders van lange-termijn-beleid.
  3. Decision-making and governing body structure for independent regulators: Over de bestuursstructuur en de relatie tot de minister.
  4. Accountability and transparency: Over verwachtingen en verantwoording.
  5. Engagement: Over het betrekken van belanghebbenden.
  6. Funding: Over de bekostiging van toezichthouders.
  7. Performance evaluation: Over het meten van prestaties van toezichthouders.

Deze gebieden kwamen eerder al aan de orde in het consultatiedo- cument dat de OESO in juni 2013 publiceerde. De reacties op de consultatie en de inbreng van landen zijn nu verwerkt.

Eind mei publiceerde de OESO al het rapport Regulatory Enforcement and Inspections. Daarin staan principes over het ontwerpen van beleid, instituties en instrumenten op het terrein van handhaving en inspectie.

Bron: Toezichttafel

Zie ook:

Print Friendly and PDF ^