Vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69 lid 4 AWR & vervolgen voor een fiscaal delict terwijl sprake is van artikel 225 Sr

Op basis van de vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69 lid 4 AWR mag een verdachte – indien een delict kan worden gekwalificeerd als bedoeld in artikel 69, eerste en tweede lid, AWR – niet (ook) worden vervolgd voor valsheid in geschrifte als bedoeld in artikel 225, tweede lid, Sr. Dergelijke vervolgingen komen desalniettemin in de praktijk met enige regelmaat voor. De omgekeerde situatie – vervolgen voor een fiscaal delict terwijl (wellicht) sprake is van artikel 225 Sr – doet zich echter ook voor. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2015.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^