Vervolging en transacties in fraudeonderzoek naar oplichting van SNS Property Finance

In dit fraudeonderzoek verdenkt het Functioneel Parket 15 verdachten en hun vennootschappen van betrokkenheid bij oplichting, omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie tijdens hun aanstelling bij SNS Property Finance, het vastgoedonderdeel van SNS Reaal. Het OM heeft besloten om een groep verdachten, waaronder de hoofdverdachten Buck G. en Pieter G., te dagvaarden. Hiermee wordt de zaak in volle openbaarheid voor de rechterbehandeld. Op 30 november en 1 december is een regiezitting bij de Rechtbank Midden-Nederland. Het OM heeft ook ontnemingsvorderingen ingediend. De zaken van een aantal verdachten worden met een transactie afgedaan. Het OM ziet dit als een passende en evenwichtige afdoening.

Betalen van steekpenningen

De bedrijven A. Consultancy Diensten (ACD) BV, Martinus Advies BV en Avigliana BV hebben het transactieaanbod van het OM geaccepteerd. Zij betalen respectievelijk € 150.000, € 100.000 en € 225.000. Daarnaast voeren vier natuurlijke personen een taakstraf uit van 120 uur. Het gaat om Hans A. (63 jaar) en Leo S. (64 jaar), beiden senior medewerkers, en Hendrik N. (42 jaar) en Robert Z. (43 jaar). De 52-jarige Peter W. betaalt naast de taakstraf van 120 uur een boete van 22.500 euro.

Het OM verwijt deze verdachten, dat zij zelf - of via hun bedrijven - vanaf medio 2010 tot in 2012 steekpenningen hebben betaald aan de hoofdverdachten uit het onderzoek. Het OM denkt dat zij dit deden als tegenprestatie voor (het behouden van) de aanstelling die hen door de hoofdverdachten was aangeboden bij SNS Property Finance. SNS was niet op de hoogte van deze zogeheten kickbackbetalingen door deze verdachten aan de hoofdverdachten, die allen werkzaam waren voor SNS Property Finance. SNS betaalde op deze manier volgens het OM te veel voor de inzet van die medewerkers.

Het onderzoek is gestart na een aangifte door SNS in februari 2013. In totaal is door deze verdachten en een aantal medeverdachten ruim 2.300.000 euro aan steekpenningen betaald. Het betalen van steekpenningen heeft zich afgespeeld in de periode vanaf medio 2010 tot in 2012, in de periode dat SNS Property Finance in zwaar weer verkeerde. SNS is per 1 februari 2013 genationaliseerd.

Transactie passende afdoening

Het OM vindt het betalen van steekpenningen en het gebruik hierbij van valse facturen om die steekpenningen te verhullen ernstige feiten. De verdachten hadden redelijkerwijs moeten aannemen dat SNS van dit alles niet op de hoogte was.

Een transactie is volgens het OM een passende en evenwichtige afdoening, omdat de bedrijven en de natuurlijke personen waarmee wordt getransigeerd allen weliswaar bedragen (steekpenningen) hebben betaald, maar geen kickbackbetalingen hebben ontvangen. Zij hebben een kickback van tussen de 45.000 euro en ruim 280.000 euro aan de hoofdverdachten betaald. Naar het oordeel van het OM is gelet op de ernst van de feiten en de hoogte van het nadeel, de maximale taakstraf van 120 uur die in dit soort gevallen kan worden toegepast en een forse geldboete een passende reactie. De hoogte van de geldboete is gerelateerd aan de hoogte van het bedrag dat als kickback aan de hoofdverdachten is betaald. Ook is in het te betalen bedrag rekening gehouden met de positie die de verdachten binnen SNS Property Finance hebben bekleed.

Vervolging:

  • 10 verdachten en 8 vennootschappen gedagvaard voor regiezitting op 30 november en 1 december a.s.

Transacties:

  • Drie verdachte bedrijven betalen totaal 475.000 euro boete
  • Vier natuurlijke personen voeren  taakstraf uit van elk 120 uur
  • Een vijfde persoon voert taakstraf uit van 120 uur en betaalt 22.500 euro boete

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^