Verscherpte aanpak van malafide uitzendorganisaties

De aanpak van zogeheten malafide uitzendbureaus staat al enige tijd op de politieke agenda.  Malafide uitzendorganisaties zouden zich kenmerken door moedwillige en systematische overtreding van wet- en regelgeving, waaronder arbeids- en fiscale wet- en regelgeving. De aanpak van malafide uitzendbureaus geschiedt door het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus ('AMU’). Het betreft een samenwerkingsverband tussen de Inspectie SWZ en de Belastingdienst. In beginsel worden uitzendorganisaties in het geval van overtredingen van de toepasselijke regelgeving, bestuursrechtelijk beboet. In 2013 en 2014 is er op deze wijze al een aanzienlijk aantal uitzendbureaus bestuurlijk beboet. In een aantal gevallen werd een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het strafrecht zal aangewezen zijn indien er aanwijzingen zijn voor concrete strafbare feiten, waarbij het in het strafrecht vereiste opzet c.q. schuld een belangrijke rol speelt.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^