Verdachte diende bij de Belastingdienst onjuiste aangiftes omzetbelasting in en

Rechtbank Amsterdam 2 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6627

In ruim anderhalf jaar tijd heeft bedrijf A onder leiding van verdachte in totaal 70 auto’s voor een bedrag van 1,7 miljoen euro gekocht in Duitsland en weer verkocht in andere landen binnen de Europese Unie zonder de daarover verschuldigde BTW te betalen. Daartoe heeft zij willens en wetens bij de Belastingdienst onjuiste aangiftes OB en een suppletieaangifte ingediend waaraan valse facturen ten grondslag lagen. Het doel was de fiscus om de tuin te leiden. In Nederland alleen al gaat het om een benadelingsbedrag van € 228.000.

Door zo te handelen is verdachte in staat geweest om goedkoop auto’s in te kopen en met weinig moeite winst te genereren ten koste van de maatschappij. Een constructie zoals door verdachte gebruikt, vergt een zorgvuldig opgetuigde structuur van valse facturen en andere documenten, louter opgezet met het oogmerk van eigen financieel gewin. Door haar handelwijze heeft verdachte de fiscus, andere autoverkopers en de samenleving in het algemeen aanzienlijk benadeeld. Uit het dossier komt het beeld naar voren dat de vennootschap van verdachte slechts een klein onderdeel is in een groter geheel van internationale BTW-fraude die op professionele wijze is georganiseerd.

Daarnaast heeft verdachte vijf identiteitsdocumenten in bezit gehad, terwijl zij wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze vals dan wel vervalst waren.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^