Verdachte aangehouden in verband met fraude PGB

Gisteren is een vrouw aangehouden in Almelo op verdenking van stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Het zou gaan om een fraudebedrag van minimaal 200.000 euro. De woning van de verdachte is doorzocht en er zijn goederen en administratie in beslag genomen.

De aanhouding is verricht door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW in opdracht van het Functioneel Parket.

De verdachte heeft vermoedelijk, in haar hoedanigheid als curator en later als bewindvoerder van een in het onderzoek betrokken persoon, verantwoordingsformulieren vervalst danwel valselijk opgemaakt en niet geleverde zorg gedeclareerd. Het onderzoeksteam vermoedt tevens dat de verdachte familieleden, die geen zorg leverden, opvoerde als zorgverleners.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om fraude met zorggelden aan te pakken. Dit team is onderdeel van de directie Opsporing van de Inspectie SZW en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. In opdracht van het ministerie van VWS is de opsporing in het zorgdomein geïntensiveerd. Per 1 november 2014 voert de directie Opsporing van de Inspectie SZW onderzoeken uit naar fraude in het gehele zorgdomein.

Een PGB is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp behoeft, deze kan inkopen. Een zorgbehoevende vraagt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om indicatie voor zorg. Vervolgens kan dan door het zorgkantoor zorg in natura of een PGB worden verstrekt. Met een PGB koopt een zorgbehoevende zelfstandig de noodzakelijke zorg in. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^