'Van intern onderzoek tot strafprocedure - een praktische beschouwing'

Als binnen een onderneming een misstand aan het licht komt, speelt een grote hoeveelheid vragen. De auteurs geven in dit artikel een praktische handleiding voor dergelijke situaties. Er wordt daarbij aandacht besteed aan uiteenlopende aspecten van interne onderzoeken, aangifte, meldplichten en rechten van een benadeelde onderneming in een strafprocedure. Ook wordt een aantal zaken besproken die voordat sprake is van een gemeld of ontdekt misstand moeten worden geregeld binnen de onderneming. Actuele ontwikkelingen, zoals het Wetsvoostel Huis voor klokkenluiders, het adviesrecht voor benadeelde partijen en actuele jurisprudentie komen aan de orde.

Lees verder:

 

Meer weten over interne onderzoeken? Kom dan op Donderdag 10 april 2014 naar de Cursus Raakvlakken tussen Arbeidsrecht & Strafrecht.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^