'Extra bescherming voor de burger tegen de overheid: wel in het strafrecht, niet in het bestuursrechtelijke sanctierecht'

In Europa is men bezig met een Europese richtlijn, waarin onder meer geregeld moet worden dat het recht van personen om voor onschuldig te worden gehouden tot dat zij schuldig zijn bevonden aan het plegen van een strafbaar feit – vaak ook aangeduid als de “onschuldpresumptie” – wordt versterkt. Dit beginsel, dat al in allerlei regelgeving is opgenomen, heeft gevolgen voor het verloop van een procedure. Onder meer betekent dit dat de overheid bewijs moet leveren van feiten en dat de burger bepaalde verdedigingsrechten heeft.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^