Van Amsterdam naar Lissabon; EU-invloed op de rechten van de verdediging in het Nederlandse strafproces

Al sinds 1999 is de Europese Unie voornemens minimum-voorschriften met betrekking tot de rechten van de verdediging in straf- en grensoverschrijdende procedures aan te nemen. In deze scriptie is onderzocht welke EU-kaderbesluiten en richtlijnen er inmiddels op dit gebied tot stand zijn gekomen, hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat de invloed van deze EU-kaderbesluiten en richtlijnen op de rechten van de verdediging in het Nederlandse strafproces is.

Met deze scriptie, uitgegeven door Wolf Legal Publishers, won Nils Gonzalez Bos in 2013 de JHS-Scriptieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste van de genomineerde scripties in het voor- afgaande kalenderjaar wordt beoordeeld. De JHS wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de JHS om te kunnen ex- celleren op het terrein van het recht. De tweede scriptieprijs werd uitgereikt op 15 maart 2013 aan Nils Gonzalez Bos.

Klik hier om de scriptie in boekvorm te bestellen via Jongbloed.

€ 13,95 136 pagina's ISBN-13: 9789462401273

 

Print Friendly and PDF ^