Valsheid in geschrifte en de accountantsverklaring

"In mijn opleidingstijd liep er een straf- en tuchtzaak tegen drie accountants uit Leeuwarden. Ondanks dat zij weet hadden van een omvangrijk zwartgeldcircuit bij hun cliënt, gaven zij een goedkeurende accountantsverklaring af. Valsheid in geschrifte, concludeerde het Openbaar Ministerie. Hetgeen de Rechtbank onderschreef.

Onlangs werd ik aan de kwestie herinnerd toen iemand mij vroeg of er een gerechtelijke uitspraak bestond over een accountant die ten aanzien van de accountantsverklaring valsheid in geschrifte had gepleegd. Na veel moeite wist ik het vonnis te achterhalen (Rechtbank Leeuwarden, 28 december 1989).

De Rechtbank wijst in het vonnis 'op de omstandigheid dat het, voor zover bekend, thans de eerste maal is dat registeraccountants wegens een valsheid in geschrift als de onderhavige worden vervolgd'. Met 'onderhavige' wordt gedoeld op een 'valse goedkeurende verklaring'.

Mij zijn - voor of na deze uitspraak uit 1989 - geen andere gerechtelijke uitspraken in soortgelijke gevallen bekend. Maar feit is dus dat een veroordeling van een accountant voor het valselijk opmaken van een accountantsverklaring mogelijk is."

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^