Uitzendorganisaties en leidinggevenden betalen 290.000 euro

Het Functioneel Parket is transacties overeengekomen met uitzendorganisaties uit het Westland en Den Haag en de leidinggevenden van deze uitzendorganisaties voor valsheid in geschrift en verduistering van een deel van het loon van hun werknemers. Zij betalen in totaal 290.000 euro aan de Staat. Twee leidinggevenden zullen een werkstraf van 120 uur verrichten.

Aanpak malafide uitzendbureaus

De transacties zijn overeengekomen in twee strafrechtelijke onderzoeken. De onderzoeken werden uitgevoerd door het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus  AMU ( een samenwerkingsverband tussen Inspectie SZW en de Belastingdienst).  Het einddoel van de aanpak is: een einde maken aan het verschijnsel van malafide uitzendbureaus. Bij de aanpak van malafide uitzendbureaus werkt het ministerie van SZW nauw samen met de brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties zoals UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten. Er zijn in 2013 en 2014 al een groot aantal uitzendorganisaties bestuurlijk beboet. In een aantal zaken werd strafrechtelijk onderzoek gestart.

Casus Westland

Door het uitzendbureau uit het Westland werden voornamelijk Poolse uitzendkrachten te werk gesteld in de (glas) tuinbouw.  Uit onderzoek door het interventieteam is gebleken dat in 2011 en 2012 teveel ingehouden servicekosten niet werden terugbetaald aan werknemers. Servicekosten zijn de kosten die gemaakt werden voor huisvesting, voeding en vervoer van de werknemers. Dat geld bleef echter in het bedrijf. Het OM ziet dat als verduistering.

Casus Den Haag

Ook door het Haagse uitzendbureau, werden voornamelijk Poolse uitzendkrachten te werk gesteld in de (glas) tuinbouw. Uit het onderzoek is gebleken dat de werknemers in 2013 en 2014 het volledige loon per bank hebben ontvangen en vervolgens een deel van het loon contant moesten terugbetalen aan de werkgever. De onderneming heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering van een deel van het loon van de werknemers.

Passende afdoening

De uitzendorganisaties betalen ieder 5000 euro boete en zij betalen het wederrechtelijk verkregen voordeel terug. Voor de organisatie uit het Westland is het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op 150.000 euro. Voor de Haagse organisatie is het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op 115.000 euro. De directeur van de uitzendorganisatie uit Den Haag zal een werkstraf van 120 uur verrichten. Eén van de twee directeuren van de organisatie uit het Westland voert ook een werkstraf uit van 120 uur. De ander betaalt een boete van 15.000 euro.

Inmiddels heeft het uitzendbureau uit het Westland zijn werkzaamheden gestaakt.  Het Haagse uitzendbureau heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het Openbaar Ministerie ziet de transacties als een passende afdoening van de zaken. In de zittingszaal was het Openbaar Ministerie tot vergelijkbare strafeisen gekomen.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^