Tweede Kamer akkoord met Wet transparant toezicht financiële markten; AFM en DNB mogen meer communiceren

Op 6 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties. Dit wetsvoorstel geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) meer mogelijkheden om informatie te delen over het toezicht op afzonderlijke instellingen. De wijzigingen kunnen zo bijdragen aan transparanter toezicht op de financiële markten.

Transparanter toezicht kan de informatiepositie van het publiek verbeteren, het vertrouwen in de financiële sector en de toezichthouders versterken en de naleving van wetgeving bevorderen. Transparantie kan zo leiden tot beter functioneren van de financiële markten. 

Het voorstel is op 6 februari 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 13 februari 2018 de procedure.

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^