Trema Aflevering 8, 11 oktober 2012

UIT DE REDACTIE Spookpartijen, virtuele werelden en digitalisering van de rechtspraak F. Kleefmann

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming in Duitsland C.W. Backes

Nationale rechters als EU-rechters. Bevindingen uit een onderzoeksproject T. Nowak

De Kinderombudsman, de stem van het kind en de bijzondere curator in civiele procedures F. Kleefmann

Omvang van het geding en bewijsrecht in het bestuursrecht: waar staan we nu? D.A. Verburg

De behandeling van geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag G.W. Brands-Bottema

VAN BUITEN NAAR BINNEN

Slachtofferhulp K.G.F. van der Kraats

RECHTSPOSITIE IN RECHTE

PERSONALIA

Print Friendly and PDF ^