Transacties vanwege witwassen

12 juni 2012

Het Landelijk Parket is transacties overeen gekomen met alle verdachten inzake een witwaszaak uit 2006.

De verdenkingen betroffen - kort gezegd - het witwassen van crimineel geld bij de aankoop van een villa in Aalsmeer voor 1.4 miljoen euro in de periode 2004-2005. De desbetreffende villa is al in 2007 in het kader van een faillissement van een medeverdachte geveild en de opbrengst is aangewend voor betaling van diens schuldeisers.

Gelet hierop, en gelet op de ouderdom van de zaak, is door het Openbaar Ministerie besloten in te gaan op de verzoeken van vier verdachten tot transacties, die bestaan uit combinaties van het betalen van een geldbedrag, het verrichten van dienstverlening en/of afstand van inbeslaggenomen voorwerpen.

In het totaal zal er ongeveer 210.000 euro worden betaald en 320 uur dienstverlening worden verricht. Tevens is afstand gedaan van een auto die tussentijds is vervreemd voor 85.000 euro.

Bron: Openbaar Ministerie

Print Friendly and PDF ^