Transactie overeengekomen met Over Milieu BV

Het Functioneel Parket is een transactie overeengekomen met ‘Over Milieu BV' in de vorm van een boete van 100.000 euro voor het illegaal overbrengen van afvalstoffen van Nederland naar Duitsland. Van het overbrengen van afvalstoffen naar het buitenland moeten autoriteiten vooraf op de hoogte worden gebracht en autoriteiten moeten voor het grensoverschrijdende transport toestemming verlenen. Dat is hier niet gebeurd en daarmee heeft het bedrijf de Europese regelgeving voor Afvalstoffen (EVOA) overtreden.

Onderzoek naar grensoverschrijdende afvaltransporten

Over Milieu is één van de verdachten in een onderzoek naar grensoverschrijdende afvaltransporten dat wordt uitgevoerd door de ILT-IOD onder leiding van het Functioneel Parket. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het bedrijf Over Milieu in de periode van april 2005 tot april 2006 zonder kennisgeving en toestemming, afval heeft overgebracht van Nederland naar Duitsland. Het betrof bouw- en sloopafval. Bij het transport naar Duitsland is gebruik gemaakt van de kennisgeving van een andere ontdoener om te verbloemen dat autoriteiten niet op de hoogte waren gebracht.

Passende afdoening

Het Functioneel Parket ziet de transactie met deze verdachte als een passende afdoening. Over Milieu speelde een kleinere rol dan de overige verdachten in de zaak. Bovendien gaat het om een ander soort afvalstoffen (bouw- en sloopafval) dan bij de andere verdachten. Voor het grensoverschreidend transport van deze afvalstoffen was hoogstwaarschijnlijk wel toestemming verleend door de betrokken instanties indien Over Milieu een kennisgeving had gedaan.

Evoa

Het exporteren van bouw- en sloopafval zonder vergunning is een misdrijf, vastgelegd in de Europese regelgeving (EVOA). Achtergrond van de regelgeving voor afvalstoffen is het hoogwaardig en milieuhygiënisch verantwoord verwerken of hergebruiken van afvalstoffen in Nederland en binnen de EU. Dat is duurder dan bijvoorbeeld het storten en dumpen of laagwaardig verwerken en hergebruiken. Met het niet naleven van de regels van de EVOA zijn grote winsten te behalen. Overtreding van de EVOA kan leiden tot concurrentievervalsing en kan daarnaast grote milieuschade met zich brengen.

Bron: Openbaar Ministerie

Print Friendly and PDF ^