OM eist straf tegen gynaecoloog

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen een 48-jarige gynaecoloog uit Hoorn een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist met als bijzondere voorwaarde dat hij 5000 euro stort op de rekening van Stichting Make a Memory (een stichting die professionele foto's maakt voor families die hun kind verliezen of hebben verloren, voor hun verwerking). Daarnaast eist het OM een voorwaardelijke ontzegging uit zijn beroep voor de duur van 1 jaar, met een proeftijd van 2 jaar.

Het OM verdenkt de man van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een moeder en van dood door schuld van haar baby, die twee dagen na de bevalling overleed. Daarnaast verwijt het OM de gynaecoloog dat hij de vrouw en haar ongeboren baby in hulpeloze toestand heeft achtergelaten.

De gynaecoloog was werkzaam in een ziekenhuis in Hoorn en had op 5 mei 2009 dienst terwijl de vrouw een problematische bevalling onderging. Gezien een eerdere problematische bevalling waren er vooraf afspraken gemaakt dat er zou worden ingegrepen met een keizersnede als een natuurlijke bevalling te lang zou duren. Dit gebeurde echter niet, met de dood van de baby en het letsel bij de moeder tot gevolg. Het OM houdt de gynaecoloog als eindverantwoordelijke hiervoor verantwoordelijk.

Het inzetten van een natuurlijke bevalling was volgens het OM verdedigbaar. Wel verwijt het OM de gynaecoloog dat hij tijdens zijn dienst onvoldoende contact heeft gehad met de familie en bovendien voorbij ging aan hun wens tot een keizersnede en de afspraken daaromtrent. Het OM verwijt hem dat hij bovendien een risicopatiënte (bij wie complicaties konden worden verwacht) heeft achtergelaten en naar huis is gegaan zonder duidelijke opdracht aan de verloskundige, welke ondergeschikt was aan hem. Thuis heeft hij naar de mening van het OM onvoldoende controle gehouden op de toestand van moeder en baby. Het OM meent dat hij daarmee het onverantwoorde risico genomen dat hij te laat zou zijn met ingrijpen.

Een medische misser is niet zonder meer strafbaar. Het kan een ongelukkig medisch falen zijn. Voor een strafbaar feit dient in dit geval in dit geval een causaal verband te worden aangetoond tussen het handelen en het letsel/de dood. Is dat het geval, dan dient vervolgens aangetoond te worden dat sprake is geweest van ofwel opzet danwel schuld. Opzet is bij de dood van de baby en het letsel volgens het OM niet aan de orde. Schuld betekent in de juridische zin dat er sprake moet zijn van grove nalatigheid. Het OM meent dat daarvan in het geval van de dood en het letsel wel sprake is.

Medische onderzoeken kosten veel tijd. Mede hierdoor heeft het enige tijd geduurd voor de zaak op zitting stond. Het OM heeft in zijn eis rekening gehouden met het tijdsverloop. Daarnaast heeft het OM rekening gehouden met het feit dat de verdachte geen strafblad heeft, reeds een procedure bij het Medisch Tuchtcollege heeft ondergaan en de media-aandacht die er voor deze zaak is geweest. Ook ziet het OM de verdachte niet als crimineel. De verdachte heeft de dood van de baby niet gewild. Wel vindt het OM dat hij schuld heeft door een gebrekkige communicatie.

De rechtbank Alkmaar doet op maandag 24 september om 15.00 uur uitspraak.

Bron: Openbaar Ministerie
Print Friendly and PDF ^