Transactie overeengekomen met Brabants bedrijf Europe Metals i.v.m. illegaal overbrengen van afval

Europe Metals B.V. betaalt een door het Functioneel Parket aangeboden transactie van 100.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval naar Polen, China en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast treft het Openbaar Ministerie een schikking met het bedrijf voor een bedrag van 260.000 euro; het bedrag dat het bedrijf volgens het Openbaar Ministerie destijds met de illegale overbrenging heeft verdiend.

Het onderzoek

Uit onderzoek door de Politie is het vermoeden ontstaan dat er in de periode 2004 tot met 2006 afvalstoffen  zijn overgebracht in strijd met de Europese regels Voor Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Een aantal keren betrof het een lading afvalstoffen die door het bedrijf werd aangemerkt als groene lijst afvalstof (geen kennisgeving nodig) terwijl volgens het Openbaar Ministerie de lading bestond uit een mengsel van afvalstoffen (wel kennisgeving vereist). Daarnaast heeft volgens het Openbaar Ministerie een aantal malen het vervoer – anders dan op de transportformulieren vermeld - niet plaats gevonden vanuit de inrichting van het bedrijf in Nederland maar vanuit Duitsland of België. Volgens het OM werden tevens een aantal documenten, waaronder de begeleidende documenten van de afvalstoffen en contracten met de Chinese afnemers door werknemers van het bedrijf vervalst.

EVOA

In de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) zijn regels opgesteld voor (inter)nationaal vervoer  van afvalstoffen. Het is een toezicht-, controle- en beheerssysteem met als doel het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens. Met het niet naleven van de regels kunnen bedrijven kosten besparen. Dat kan ze een concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Daarom treedt de overheid hiertegen op.

Passende afdoening

Het Openbaar Ministerie ziet de transactie als een passende afdoening van een langlopende strafzaak. De doorzoeking van het bedrijf was in april 2006. Sedert 2007 is er sprake van een nieuwe EVOA en is het beleid van China ten aanzien van het binnenlaten van afvalstoffen soepeler geworden. Een groot deel van de in de tenlastelegging opgenomen overbrengingen, waar destijds een kennisgeving voor was vereist, zouden onder het huidige beleid zonder kennisgeving kunnen worden overgebracht.

Daarnaast is de bedrijfsvoering van Europe Metals BV zodanig verbeterd dat er de laatste jaren geen nieuwe overtredingen zijn geconstateerd. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door een nieuwe eigenaar.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^