TRACE lanceert eerste wereldwijde UBO-register

TRACE heeft op 25 mei jl. het eerste wereldwijde UBO-register, TRACEpublic, gelanceerd. TRACEpublic stelt bedrijven in staat om, in het kader van transparantie, vrijwillig UBO-informatie te publiceren. Volgens TRACE getuigt de roep om meer transparantie en full disclosure van de noodzaak voor een wereldwijd UBO-register.

Alexandra Wrage, president en oprichter van TRACE International:

"TRACE has been collecting beneficial ownership information as part of our due diligence process for 15 years. After the Panama Papers broke we realized we needed to provide companies with a way to make this information available to the public, if they chose to. While some countries are establishing their own national registries or advocating for their development, TRACEpublic is the only global registry and allows companies to voluntarily distance themselves from the reputational stigma of secret companies. It also provides multinational companies with a starting point for due diligence."

De database van TRACE bevat al UBO-informatie van duizenden bedrijven gevestigd in verschillende landen.

Klik hier voor meer informatie.

 

UBO-register in de EU

Als gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht om een UBO-register in te voeren. De  richtlijn dient vóór 27 juni 2017 in onze nationale wetgeving te zijn omgezet. In dit zogenaamde UBO-register komt informatie te staan over de natuurlijke personen die, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit ‘aan de touwtjes trekken’.

Als UBO kwalificeert ieder natuurlijk persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit (zoals een vof, maatschap) formele of feitelijke zeggenschap heeft (‘aan de touwtjes trekt’). Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of hiervan sprake is, maar indicaties voor het vereiste van formele of feitelijke zeggenschap zijn: een belang van meer van 25% in eigendom, aandelen of stemrechten of de bevoegdheid om bestuurders te ontslaan. Indien op basis van deze indicaties geen UBO kan worden gevonden, kan zelfs iemand uit het hogere, leidinggevende personeel kwalificeren als UBO.

De antiwitwasrichtlijn beschrijft zowel de mogelijkheid van een volledig openbaar register als de mogelijkheid van toegang voor enkel bepaalde categorieën personen (zoals financiële toezichthouders en banken, advocaten en notarissen en personen met een legitiem belang dat verband houdt met het tegenaan van witwassen en financieren van terrorisme of aanverwante delicten). Uit de kamerbrief van de Minister van Financiënis van 10 februari 2016 blijkt dat de Minister streeft naar de eerste optie: een voor iedereen toegankelijk, openbaar UBO-register.

De geregistreerde UBO-gegevens die door eenieder bij de beherende instantie (waarschijnlijk de Kamer van Koophandel) kunnen worden opgevraagd zijn:

  1. Naam
  2. Geboortemaand
  3. Geboortejaar
  4. Nationaliteit
  5. Woonstaat
  6. Aard en omvang van het gehouden economische belang

Bepaalde (aangewezen) instanties kunnen tevens aanvullende gegevens opvragen (woonadres van de UBO en het BSN-nummer).

De door de Minister gegeven contouren moeten nog worden uitgewerkt in een (concept-) wetsvoorstel.

 

 

Print Friendly and PDF ^