Tot 5 jaar geëist in fraudezaak met onjuiste diagnoses psychiaters

Zeer schokkend. Zo kenschetst het openbaar ministerie in Rotterdam de fraude met zorggelden waaraan jarenlang door onder andere twee psychiaters is meegewerkt. Zij werkten daarin samen met twee zogenoemde bemiddelaars waarbij op uiterst geraffineerde wijze voor een groot aantal mensen ten onrechte uitkeringen en PGB’s werden aangevraagd en verkregen. Controlerende instanties werden om de tuin geleid met onjuiste diagnoses en “goed geregisseerd toneelspel”, onder andere bij spreekuren van het UWV. “Het systeem werd zo in de kern geraakt”, aldus het OM. Het OM eiste woensdag celstraffen van 18 maanden tot 5 jaar tegen twee psychiaters en twee bemiddelaars wegens onder meer oplichting.

De fraude kwam in 2009 aan het licht. Onder andere een arts van het UWV vertrouwde de vele zeer ernstige psychiatrische diagnoses niet die uit twee omvangrijke psychiatrische praktijken kwamen. Onderzoek leidde in 2011 tot de aanhouding van een Rotterdamse en een Helmondse psychiater. Ook werden twee mannen aangehouden die het contact legden tussen de latere “patiënten” en de psychiaters. De verdachten zouden er gezamenlijk voor gezorgd hebben dat de nep-patiënten bij keuringsinstanties wisten hoe ze zich moesten voordoen, en als iemand slecht kon toneelspelen kreeg hij zware pillen. Met de diagnoses en verklaringen van keuringsinstanties werden vervolgens uitkeringen en PGB’s aangevraagd.

Onder leiding van het OM zijn van 19 “patiënten” de zaken helemaal onderzocht, onder wie ook de twee bemiddelaars zelf en hun familieleden. Daaruit blijkt dat de “patiënten” die tot niets in staat waren bij de keuringsartsen, zodra ze thuis waren normaal konden functioneren en zelfs op papier voor elkaar konden optreden als mantelzorger. Ze genoten diverse uitkeringen en vroegen PGB’s aan. Alleen al bij deze 19 patiënten zou aan onterechte UWV- en PGB-uitkeringen een schade van 1,6 miljoen euro geleden zijn. De psychiaters en bemiddelaars zouden daarvoor ook zijn betaald.

Hoe groot de totale schade is, kan het OM niet precies zeggen, maar er was sprake van een omvangrijk patroon. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de psychiaters gezamenlijk honderden patiënten behandelden. Ook bij een van de bemiddelaars zijn in totaal meer dan 200 dossiers aangetroffen. Uit opgenomen gesprekken is zelfs af te leiden dat sprake zou zijn van een wachtrij van potentiële patiënten. De officieren van justitie wezen er woensdag op dat de fraude ook anderszins een ondermijnend karakter heeft: écht zieke mensen lopen zo de kans om een PGB mis te lopen omdat het budget uitgeput raakt.

Het onderzoek heeft mede zo lang geduurd omdat rekening moest worden gehouden met het medisch beroepsgeheim, waardoor stukken niet zonder meer konden worden ingezien. Daarnaast zijn vele getuigen, onder wie veel voormalige patiënten, bij de rechter-commissaris gehoord. Met een aantal van de verdachte nep-patiënten is inmiddels een transactie overeengekomen, enkele anderen zullen zich op 6 juli voor de politierechter moeten verantwoorden. Onder andere het UWV heeft inmiddels een bedrag van ruim 5 miljoen euro in totaal teruggevorderd van de ex-patiënten.

De beide psychiaters, een 63-jarige man uit Helmond en een 51-jarige Rotterdammer, zijn inmiddels door het regionaal tuchtcollege geschrapt uit het artsenregister. De bemiddelaars zijn een 55-jarige man uit Eindhoven en een 42-jarige Rotterdammer. Het OM kondigde woensdag aan dat er nog een procedure komt om het geld dat de vier zouden hebben verdiend met de fraude, te ontnemen.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^