Toepassing van de Wet bibob in de vastgoedsector

De Wet bibob wordt hoofdzakelijk toegepast op vergunningen. Sinds 1 juli 2013 is de wet ook van toepassing op vastgoedtransacties waarbij een overheidsinstantie partij is. De wet stelt hen in staat onderzoek te laten verrichten naar de wederpartij om na te gaan of de transactie kan worden aangegaan of in stand kan worden gelaten zonder dat daardoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd.

Verschillende gemeenten zijn inmiddels bezig met de implementatie van de Wet bibob in de vastgoedsector. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de onlangs door het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitgebrachte ‘Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid’.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^