'Toepassing door de rechtbanken van het genuanceerde boeteregime in bijstandszaken'

In de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is onder meer een boeteregime geformuleerd dat geldt bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting. In zijn uitspraak van 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich kritisch over die wet uitgelaten. Door die uitspraak is het boeteregime behoorlijk genuanceerd. Recent heeft de CRvB bevestigd dat het genuanceerde boeteregime ook geldt bij boeteoplegging in bijstandszaken. Met deze bijdrage wordt beoogd een overzicht te geven van de wijze waarop de rechtbanken het boeteregime in bijstandszaken toepassen. 

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Tijdschrift Recht en Arbeid.

Print Friendly and PDF ^