'Tijdstip ingang overgangsregeling WWFT vastgesteld'

Artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) kent een overgangsregeling voor cliënten die al waren geïdentificeerd op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening (de voorloper van de WWFT) of die op grond van die wet niet geïdentificeerd hoefden te worden. Naar deze cliënten moet binnen een termijn na een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip alsnog cliëntenonderzoek in de zin van artikel 3, eerste lid, van de WWFT, worden verricht. Deze termijn verschilt per categorie cliënten en is langer naarmate de cliënt minder risico op witwassen of terrorismefinanciering met zich brengt. In voorkomende gevallen geldt de overgangsregeling ook voor de trust die door een cliënt wordt vertegenwoordigd.

Lees verder:

Meer weten? Kom op Donderdag 6 februari 2014 naar de Cursus Wwft & Witwassen in het centrum van Den Haag.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^