Tekstentoelichting mede-initiatiefnemer Lawcat

Tekstentoelichting presenteert met trots Lawcat! Deze gratis online wettenbundel biedt je snel en eenvoudig toegang tot de volledige Nederlandse wetgeving, je persoonlijke notities en commentaren en jurisprudentie van collega's. De afgelopen jaren ontwikkelde Tekstentoelichting zich naar een juridisch platform voor het omgevingsrecht met zo'n 1500 gebruikers en de wetteksten en toelichtingen van onder meer de Wabo, Bor en Mor, het Bouwbesluit 2012, het Activiteitenbesluit en de Awb en duizenden samenvattingen van jurisprudentie. Een aantal gewenste functionaliteiten kunnen echter niet binnen het bestaande platform realiseren en daarom nam Tekstentoelichting deel aan een nieuw initiatief Lawcat.

Lawcat is net als Tekstentoelichting een gratis juridisch platform waar gebruikers toelichtingen, commentaren en jurisprudentie aan wetgeving kunnen toegevoegen en delen. Duidelijke voordelen van Lawcat zijn de snelheid van zoeken, het uitklappen van een volledige wet en het schrijven van persoonlijke notities. De belangrijkste verbetering ten opzichte van Tekstentoelichting is echter het feit dat Lawcat de volledige Nederlandse wetgeving (zoals beschikbaar via wetten.nl) bevat en deze automatisch actualiseert!

Lawcat is wat Tekstentoelichting betreft een onmisbaar platform voor juristen en met recht de wettenbundel van de 21e eeuw. Tekstentoelichting nodigt alle gebruikers van uit om mee te doen met Lawcat. En natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar jullie mening over Lawcat.

 

Bron: Tekst&toelichting

Print Friendly and PDF ^