Taakstraf voor oud-wethouder Utrechtse Heuvelrug wegens niet opgeven inkomsten

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft vandaag tijdens een zogenaamde taakstrafzitting  een oud-wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een transactie aangeboden van 100 uur taakstraf. De oud-wethouder werd verdacht van het  nalaten inkomsten te vermelden aan de instantie die hem wachtgeld uitkeerde. Tot 2006 was de verdachte wethouder in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. Daarnaast werkte hij voor 16 uur per week als directeur van een museum. Nadat zijn functie van wethouder was beëindigd, ontving hij wachtgeld op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. In mei 2006 werd zijn functie van directeur bij het museum met terugwerkende kracht per 1 januari 2006 uitgebreid van 16 naar 38 uur. De hieruit voortkomende inkomsten heeft hij niet uit eigen beweging opgegeven, zodat hiermee geen rekening is gehouden bij de bepaling van de hoogte van het wachtgeld. In de periode van 1 januari 2006 tot 13 september 2009 ontving de oud-wethouder daardoor teveel aan uitkeringsgelden.

De oud-wethouder heeft het teveel ontvangen wachtgeld (inclusief rente) inmiddels terugbetaald. Daarnaast heeft  hij zich teruggetrokken uit de politiek. Mede vanwege deze omstandigheden is het taakstrafaanbod naar het oordeel van de officier van justitie passend. De verdachte heeft het aanbod geaccepteerd.

 

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^