Symposium Strafrecht "Bij voorbaat gestraft: hoe sneller hoe beter?"

Een snelle afdoening van strafzaken vormt een van de speerpunten van het huidige kabinet. Rechters, advocaten en leden van het openbaar ministerie worden in hoog tempo geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en praktijk. In de praktijk tekent zich een beeld af dat met de voorlopige hechtenis alvast een voorschot wordt genomen op de op te leggen straf. De opgelegde straf kan bovendien in steeds meer gevallen direct worden uitgevoerd. En als het aan het kabinet ligt, worden gevangenisstraffen van twee jaar of meer (indien slachtoffers betrokken: een jaar of meer) in de toekomst onmiddellijk ten uitvoer gelegd.

Al deze mogelijkheden afzonderlijk, maar ook in samenhang bezien, roepen principiële en praktische vragen op. Is de rechtsbescherming van de verdachte wel voldoende gewaarborgd? Vragen de hiervoor genoemde ontwikkelingen om een aanpassing van de verdedigingsstrategie? Hoe moet de rechter-commissaris beslissen als een schorsing van de voorlopige hechtenis wordt doorkruist door een onmiddellijke tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het symposium.

Programma 12.30   Ontvangst met koffie, thee en broodjes

13.00   Welkomstwoord dagvoorzitter Prof. mr. M.J. Borgers, voornoemd

13.10   Veiligheidsbeleid Mr. J. Recourt, voornoemd

13.40   Voorlopige hechtenis: alvast gestraft en dat werkt prima? Mr. dr. L. Stevens, voornoemd  Mr. O. van der Bijl, voornoemd Mr. J.H. Janssen, voornoemd

14.50   Discussie

15.00   Pauze met koffie en thee

15.30   Onmiddellijke tenuitvoerlegging Mr. dr. S. Meijer, voornoemd  Mr. R. Malewicz, voornoemd Mr. dr. H.M.J. Quaedvlieg, voornoemd

16.40   Discussie

16.50   Afsluiting. Voorlopige hechtenis, onmiddellijke tenuitvoerlegging: samenhang en onder welke voorwaarden? Prof. mr. M.J. Borgers, voornoemd

17.10 – 18.00 uur  Borrel

Datum Woensdag 5 juni 2013

Tijd 12.30 – 18.00 uur

Plaats Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 te Amsterdam-Buitenveldert

Prijs   € 220,-  inclusief materiaal, consumpties, lunch en afsluitende borrel. Leden NVSA: € 190,- inclusief materiaal, consumpties, lunch en afsluitende borrel.

Deelnemers  Maximaal 77

Doelgroep  Advocaten, rechters, officieren van justitie, medewerkers Ministerie van veiligheid en justitie.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^