Symposium 'Rechtsbijstand bij politieverhoor'

De afdeling Criminologie van Erasmus School of Law organiseert in samenwerking met het WODC en het Ministerie van Veiligheid en Justitie op vrijdag 28 juni het symposium ‘Rechtsbijstand bij politieverhoor - ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van rechtsbijstandsverlening na Salduz’.

Datum Vrijdag 28 juni 2013
Locatie Forumzaal, Expo- en Congrescentrum Erasmus Universiteit Rotterdam M-gebouw, 3e etage (M3-15) Klik hier voor de routebeschrijving
Kosten € 125,-
Aanmelden Klik hier voor het aanmeldformulier.

Over het symposium

Rechtsbijstandsverlening voorafgaand aan en tijdens politiële verdachtenverhoren is sinds jaar en dag een beladen onderwerp. Na de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Salduz tegen Turkije is het onvermijdelijk geworden dat verdachten voorafgaand aan het politiële verdachtenverhoor rechtsbijstand krijgen. De concrete invulling van het recht op rechtsbijstand ligt echter op nationaal niveau. Sinds 1 april 2010 is in Nederland de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor van kracht waarmee is gekozen voor variatie in door de staat georganiseerde en gefinancierde rechtsbijstand naar verdachte en naar zaak. De werking van de nieuwe regelgeving omtrent rechtsbijstandsverlening in de praktijk is in opdracht van het WODC geëvalueerd. Tijd om de stand van zaken op te maken van de ervaringen met de Aanwijzing en vooruit te blikken naar ontwikkelingen en verbetermogelijkheden.

Het symposium ‘Rechtsbijstand bij politieverhoor’ staat in het teken van de ervaringen met rechtsbijstandsverlening na de Salduz-rechtspraak en de visies van de verschillende betrokken actoren op verbetermogelijkheden. Gedurende het ochtendprogramma zal in de eerste plaats worden stil gestaan bij de presentatie van de bevindingen van het evaluatieonderzoek naar de Aanwijzing. Daarna zal een reactie volgen vanuit de politie. Afsluitend wordt aandacht besteed aan de ervaringen met de Belgische invulling van het recht op rechtsbijstand na Salduz.

Gedurende de middag volgt een discussie over ontwikkelingen en visies op verbetermogelijkheden. Deze discussie zal worden ingeleid door drie sprekers die vanuit het Openbaar Ministerie, de advocatuur en de juridische wetenschap vraagstukken aan de orde zullen stellen over hoe nu verder te gaan met het formaliseren en praktisch organiseren van rechtsbijstandsverlening binnen het kader van de Europese richtlijn.

 

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^