Strengere bedrijfsvoering trustsector in consultatie

Een aantal regels uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt bij algemene maatregel van bestuur uitgewerkt, waaronder voorschriften voor de naleving van procedures binnen een organisatie. Dit Besluit toezicht trustkantoren 2018 is hiertoe vorige week in consultatie gegaan.

Het besluit werkt enkele zaken uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 uit. Het gaat onder meer om regels over de toetsing van bestuurders van trustkantoren, de integere bedrijfsvoering en de compliance- en auditfunctie. Verder worden de boetecategorieën voor overtreding van de verschillende bepalingen uit de wet geregeld.

 

 

Print Friendly and PDF ^