Strenger toezicht op chemiesector bepleit

De Kamer vindt dat chemische bedrijven die een loopje nemen met de veiligheid strenger moeten worden aangepakt. Staatssecretaris Mansveld (Milieu) wil de wet aanpassen om in het uiterste geval zelf te kunnen ingrijpen.

Uit een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kwam naar voren dat de brandveiligheid in 2012 onvoldoende was bij 121 bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De Kamer vindt dit onaanvaardbaar, met onder andere de problemen bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Odfjell en de chemiebrand in Moerdijk in het achterhoofd. Van Tongeren (GroenLinks) zegt dat sprake is van een structureel veiligheidsprobleem in de chemiesector: "De overheid is beter in het controleren van achterlichten van fietsen." Volgens haar moeten de drie gevaarlijkste bedrijven gesloten worden om een daad te stellen.

Het bevoegd gezag moet de veiligheid strakker handhaven 

De regelgeving is in het verleden afgezwakt om ruimte te geven aan economische groei, oordeelt Van Gerven (SP): "Vertrouwen is goed, maar controle is beter." Dijkstra (VVD) pleit voor "bestuurlijk lef" om meer werk te maken van handhaving en het eerder intrekken van vergunningen. Waarom komt het bevoegd gezag soms niet in actie?, vraagt Geurts (CDA) zich af. Van Tongeren wil weten waarom de staatssecretaris ultiem zelf wil kunnen ingrijpen. De regionale inspectie kan een vergunning intrekken, antwoordt Mansveld, maar als stok achter de deur wil zij dat de ILT bij "acuut gevaar" een bedrijf kan sluiten.

Er is meer veiligheidsbewustzijn bij chemische bedrijven nodig 

De chemiesector denkt te weinig na over veiligheid, vindt De Graaf (PVV). Ook Rebel (PvdA) bepleit een verantwoordelijke houding bij chemiebedrijven. Daarnaast vindt zij dat inspectiekosten moeten worden verhaald op nalatige bedrijven. Van Veldhoven (D66) stelt één veiligheidschef per bedrijf en één toezichtsloket voor. De chemiesector moet volgens Van Gerven veel meer fysieke controles kunnen verwachten. De Graaf gaat een stap verder: alle inspecties moeten onaangekondigd zijn. "Veiligheid is niet onderhandelbaar", zegt Mansveld. Zij is het ermee eens dat de chemiesector verantwoordelijk moet handelen en wil betere samenwerking tussen toezichthouders.

De Kamer stemt op 10 september over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^