Strafrechtelijk onderzoek naar afvalinzamelaar

Bij een gecoördineerde actie van de Politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdienst Noord Veluwe zijn er gisteren en vandaag in totaal negen bedrijfslocaties en drie woningen doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met afvalstromen die bestemd zijn voor co-vergisters. De doorzoekingen vonden plaats op meerdere locaties in het land. Er is administratie in beslag genomen.

De verdachten zijn een afvalinzamelaar uit de omgeving Noord West Veluwe en de directeur van het bedrijf. De verdenking is dat het bedrijf vanaf 2010 verontreinigd afvalwater en vetten inzamelt, terwijl het die afvalstoffen niet mag ontvangen volgens de omgevingsvergunning. Dat afval zouden zij vermoedelijk weer doorleveren aan co-vergisters die de stoffen ook niet zouden mogen verwerken. Het gaat in totaal om circa 50.000 ton afval, dat zijn circa 2000 vrachtwagens vol. De afvalinzamelaar zou het illegale afval omkatten door de bijgesloten documenten te vervalsen, waardoor het lijkt of het om afval gaat dat zij en de co-vergisters wel hadden mogen ontvangen.

Co-vergisters mogen niet alle afval verwerken, omdat hetgeen overblijft na het productieproces in de co-vergister als mest over het land wordt uitgereden. Wanneer er niet-toegestane afvalstoffen in een co-vergister terecht komen kan dat risico's hebben voor mens en milieu. Door de mest die over het land wordt uitgereden bestaat het risico dat er stoffen in onze voedselketen of in de bodem terecht komen. Ook kan het invloed hebben op het vergistingsproces in de co-vergistingsinstallatie met veiligheidsrisico's voor de directe omgeving.

De Omgevingsdienst heeft gelijktijdig met de actie van politie, NVWA en het OM, zelfstandig een controleactie uitgevoerd, die zich richt op de naleving van de vergunningen. De opsporingsdiensten hebben gezocht in een bedrijfspand in de gemeente Hoogeveen, een woonhuis en bedrijfspand in de gemeente Tytsjerksteradiel, twee bedrijfspanden en twee woningen in de provincie Gelderland, twee bedrijfspanden in Amsterdam en Schiphol, twee bedrijfspanden in de omgeving van Rotterdam en een bedrijfspand in de gemeente Heerhugowaard. Tijdens deze actiedag is samengewerkt tussen diverse overheidsdiensten.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^