'Strafrecht en de kwaliteit van zorg | Een benadering vanuit de gezondheidsrechtelijke praktijk'

Het strafrecht speelt naar het lijkt steeds vaker een prominente rol in de zorg, mede door een aantal geruchtmakende zaken (bijvoorbeeld de zaak tegenneuroloog Jansen Steur en de zaak tegen de Hoornse gynaecoloog). Dit roept vragen op over de betekenis van het strafrecht in de zorg en de effecten van het gebruik van het strafrecht in de zorg op de kwaliteit van de zorg. Deze bijdrage geeft eerst een samenvatting van de toepasselijke wet- en regelgeving en een inventarisatie van de recente jurisprudentie en literatuur, met bijzondere aandacht voor de samenloop van straf- en tuchtrecht in de zorg. Aan de hand hiervan worden een aantal knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en de normering van die kwaliteit van zorg geïnventariseerd.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^