Straf Trafigura definitief, topman transigeert

Het Functioneel Parket en de Landelijke Ressortelijke Organisatie zijn in het onderzoek Probo Koala een allesomvattende regeling overeengekomen met Trafigura Beheer BV, met de president-directeur en met een medewerker van het bedrijf. Het OM ziet de regeling als een passende afdoening van een reeks langlopende procedures. Doorprocederen zou mogelijk nog jaren kosten. Nu komen de zaken tot een einde op een manier die duidelijk maakt dat overtreding van internationaal geldende regels voor gevaarlijk afval niet wordt getolereerd. De regeling houdt het volgende in: Trafigura is door het Hof Amsterdam op 23 december 2011 veroordeeld tot een boete van 1 miljoen euro voor illegale uitvoer van afvalstoffen naar Ivoorkust en het verzwijgen van het schadelijke karakter van die stoffen medio 2006. Trafigura en het OM gingen tegen deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad. Trafigura en het Openbaar Ministerie zijn overeengekomen het beroep in cassatie in te trekken. Gevolg hiervan is dat de uitspraak van het Hof onherroepelijk wordt. Trafigura zal de boete van 1 miljoen euro betalen. Daarnaast zal Trafigura  300.000 euro om betalen aan het OM als vergoeding voor het met de illegale uitvoer verdiende vermogen.

De president-directeur van Trafigura werd vervolgd voor het leiding geven aan de illegale uitvoer van afvalstoffen. Tegen deze vervolging heeft hij bezwaar gemaakt. Dit bezwaarschrift is na behandeling door de rechtbank Amsterdam, het Hof Amsterdam en de Hoge Raad uiteindelijk door het Hof Amsterdam op 30 januari 2012 ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing heeft de president-directeur cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.Het OM is met de president-directeur van Trafigura overeengekomen dat de cassatie zal worden ingetrokken wanneer hij de door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van 67.000 euro betaalt. Deze financiële  afdoening is voor het OM aanvaardbaar nu het onderdeel vormt van de allesomvattende regeling. Het bedrag van € 67.000 is gelijk aan de maximale boete die voor de illegale uitvoer van afvalstoffen kan worden opgelegd.

De medewerker van Trafigura is door de rechtbank Amsterdam op 23 juli 2010 veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 25.000 euro boete voor het leiding geven aan het verzwijgen van de schadelijkheid van de afvalstoffen. In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam op 1 juli 2011 bepaald dat de rechtbank niet bevoegd was. Tegen deze beslissing van het Hof heeft het OM cassatie ingesteld. Het OM is met de medewerker overeengekomen het beroep in cassatie in te trekken wanneer hij 25.000 euro aan het Openbaar Ministerie betaalt.

 

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^