'Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan het beter?'

De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt hanteren eenzelfde uitgangspunt bij de waardering van complianceprogramma’s die bedrijven gebruiken om te voorkomen dat de mededingingsregels worden overtreden. Dat uitgangspunt luidt kort gezegd: de toezichthouder juicht het invoeren van robuuste complianceprogramma’s toe, maar een onderneming doet dat voor zichzelf. Mocht een onderneming ondanks de aanwezigheid van een robuust complianceprogramma toch in de kraag worden gevat vanwege een overtreding van de mededingingsregels, dan houdt de toezichthouder bij de boetetoemeting geen rekening met het bestaan van het programma, niet ten voordele en ook niet ten nadele van de betrokken onderneming. De vraag is of deze houding (voldoende) stimuleert dat ondernemingen complianceprogramma’s invoeren. Daarnaast lijkt het er in de praktijk van het mededingingstoezicht soms op dat toch sprake kan zijn van een nadeel voor ondernemingen die een complianceprogramma serieus inrichten. Dit artikel bevat een korte analyse van de problematiek en enkele suggesties voor verbetering. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^