Stillen getuigen: Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen

Getuigenverklaringen worden niet altijd naar waarheid afgelegd. Het kan voor verdachten daarom belangrijk zijn om een gelegenheid te krijgen om getuigen te ondervragen die belastende verklaringen hebben afgelegd. Artikel 6 lid 3 sub d EVRM geeft hen daartoe het recht. Dit ondervragingsrecht is een recht dat valt onder het moederrecht op een eerlijk proces. Uit de jurisprudentie van het EHRM kan worden afgeleid wat de betekenis van deze bepaling is. In dit boek is onderzocht of het Nederlandse recht ten aanzien van het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen in overeenstemming is met het EVRM-recht. Anonieme getuigen zijn buiten beschouwing gelaten. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^