Stand van zaken onderzoek naar bestuurders van woningbouwcorporatie Rentree

Ex-directeur Teuben werd in 2009 op non-actief gezet en korte tijd later ontslagen. Tegen hem werd een civiel-rechtelijke procedure gestart, omdat hij tot nu toe weigerde mee te werken aan een intern onderzoek naar de gang van zaken. Uit een extern onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat de ex-directeur ernstige fouten heeft gemaakt en mogelijk persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

Door een aantal onduidelijke grond-transacties en een verboden btw-constructie zag Rentree het eigen vermogen met 67 miljoen euro afnemen.

Rentree wilde ook de rol van twee andere oud-medewerkers laten onderzoeken, omdat zij betrokken waren bij de omstreden transacties. Zo werd er in Schalkhaar een stuk grond gekocht voor bijna 14 miljoen. Maar omdat er hoogspannings-kabels op staan, kan er waarschijnlijk nooit op gebouwd worden. Teuben wordt ook verweten grote fouten gemaakt te hebben met de modernisering van de Rivierenwijk. Na ontdekking van de grote financiële overschrijdingen werd de renovatie van de wijk tijdelijk stilgelegd. Om het eigen vermogen weer op te krikken probeert Rentree nu een groot aantal huurwoningen te verkopen.

In 2010 is een forensisch onderzoeksrapport opgesteld door Deloitte naar de vastgoedtransacties gevolgd door een juridisch advies van Allen & Overy over mogelijke strafbare feiten en verhaalbaarheid van schade op voormalig bestuurders/toezichthouders. In 2012 is hierop een second opinion uitgebracht door Ivy Advocaten.

Rentree geeft nu aan dat op 26 april 2013 de voormalig bestuurder is gedagvaard. In deze civielrechtelijke procedure stelt Rentree de voormalig bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van alle huidige en toekomstige schade die de woningstichting Rentree en/of Rentree projectontwikkeling heeft/hebben geleden op grond van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:9 BW en/of op grond van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW, onder meer in verband met de (aankoop van) Project Duistervoordsweg. 

Op basis van onderzoek, een juridische analyse en een second opinion ziet Rentree geen aanleiding om schade te verhalen op voormalige toezichthouders.

Print Friendly and PDF ^