Stafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs is ook fiscaal ontoelaatbaar

Mag de Belastingdienst voor het opleggen van de aanslag profiteren van het feit dat de grondrechten van een belastingplichtige door een ander overheidsorgaan zijn geschonden? Deze afweging staat centraal in de uitspraak van Rechtbank Haarlem van 11 februari 2013 (nr. 12/01546).

Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen IB/PVV en bijdrage Zvw over het jaar 2009 opgelegd op basis van bewijsmiddelen die strafrechtelijk onrechtmatig zijn verkregen. Het feit dat de inspecteur de informatie toch heeft opgevraagd, ondanks dat hij wist dat sprake was van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs, en deze heeft gebruikt voor het opleggen van onderhavige navorderingsaanslagen, druist zodanig in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. De gegevens die zijn verkregen uit het vervolgonderzoek zijn volgens de rechtbank fiscaal ook ontoelaatbaar. Ook correcties op basis van verklaringen van belanghebbende aan de politie moeten komen te vervallen. Het bewijs hiervoor is ook fiscaal ontoelaatbaar.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^