Seminar 'De waarde van de ambtsedige waarheid: Over (on)betrouwbare processen-verbaal' | Donderdag 17 maart 2016

Is het ambtsedig proces-verbaal nog wel betrouwbaar? Die vraag staat centraal tijdens dit seminar. Het bewijs dat een verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door de strafrechter niet uitsluitend worden aangenomen op basis van de verklaring van één getuige: het unus testis nullus testis-beginsel van artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering. Daarop bestaat één uitzondering: als de getuige een politieambtenaar is die zijn waarneming heeft neergelegd in een ambtsedig proces-verbaal, aldus artikel 344, lid 2 van datzelfde Wetboek. Maar steeds vaker blijkt uit jurisprudentie en berichten de media over onvolledige, selectieve, valse en daardoor onbetrouwbare processen-verbaal. Daarmee staat de bewijsminimumregeling onder druk.

In dit seminar worden het ontstaan en de praktische betekenis van bewijsminimumregel(s) in het strafprocesrecht besproken. Ook komen de invoering, achtergronden, waarborgen die het ambtsedige proces-verbaal omkleden, bewijswaarde van artikel 344 lid 2 Sv en de verbaliseringsplicht (op grond van artikel 152 en 153 Sv) aan bod. Van groot belang is de vraag: waarom is het woord van de opsporingsambtenaar voor de bewezenverklaring meer waard dan dat van een ander? Kan hij worden gezien als een ‘betere’ getuige, en zo ja, op welke gronden? Wat kan de rechtspraktijk doen tegen valselijk opgemaakte processen-verbaal en welke consequenties moeten rechters verbinden aan de constatering dat een verbalisant, al dan niet bewust, niet volledig dan wel niet juist heeft gerelateerd?

 

 • Het ontstaan van art. 344 lid 2 Sv en de verhouding van het artikel tot de bewijsminimumregels
 • Argumenten voor de bijzondere bewijskracht van art. 344 lid 2 Sv
 • Welke waarde hebben deze argumenten nu nog?
 • Valkuilen en punten van aandacht m.b.t. art. 344 lid 2 Sv
 • De opsporingsambtenaar als verbaliserend slachtoffer
 • Wat zou er met art. 344 lid 2 Sv moeten gebeuren?

 

13.45 uur   Magrete van der Steeg & Vertegenwoordiger van de Politie

 • Instructies omtrent het opstellen van een p-v.
 • Jurisprudentie van politieambtenaren die beschuldigd worden van valsheid in geschrifte of meineed.
 • Hoe ziet een mogelijk voortraject eruit (contact met OM)?
 • Wat kan de reactie zijn van de organisatie op een mogelijk vals p-v?
 • Wat is er bekend over de reacties op een mogelijk vals p-v?

 

14.30 uur   Koffiepauze

 

14.45 uur   Jouko Barensen

 • Hoe leest een OvJ processen-verbaal van de politie, en waar let hij op?
 • Hoe gaat een OvJ om met discrepanties tussen zo'n pv en de rest van het dossier?
 • Welke waarde moeten we hechten aan waarnemingen, en wanneer moeten we ons daar vragen over stellen?
 • Wat is eigenlijk ‘waarheid’?
 • Wat staat er eigenlijk? Betekent ‘ik heb het niet gezien’ dat iemand het niet heeft gezien, en er dus niets over kan vertellen, of betekent het dat iemand heeft gezien dat iets niet zo is?

 

15.30 uur   Koffiepauze

 

15.45 uur   Sidney Smeets

 • Soorten PV's
  • Het PV van bevindingen (door twee verbalisanten)
  • Het opnemen van aangiften en getuigenverklaringen
  • De verbalisant als betrokkene
 • Specifieke fouten
  • Onbewust onjuist verbaliseren
  • Niet geverbaliseerd geweld
  • Doelbewust onjuist verbaliseren
 • Lessen voor de toekomst
  • Het uitblijven van gevolgen
  • Het audiovisueel vastleggen van verhoren
  • De raadsman bij het politieverhoor

 

16.30 uur   Jorgen Snitker

 • Theorie
  • Regels van bewijsrecht
 • Casus:
  • Controlebevoegdheden aangewend voor opsporingsdoeleinden
  • Beschrijven van camerabeelden
  • Herkennen op camerabeelden
  • Uitwerken van tapgesprekken
  • Verbaliseren van politiegeweld
 • Rol en perspectief van de rechter
  • Bewaken van processuele gelijkheid
  • Waarheidsvinding

 

17.15 - 17.30 uur   Afsluitend debat

 

Sprekers

 • Meike Lubbers: Meike is advocaat bij De Haan Advocaten & Notarissen (Groningen) en auteur van het boek 'De waarde van de ambtsedige waarheid, De betrouwbaarheid en de bewijskracht van het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar'.
 • Magrete van der Steeg: Margrete is gepromoveerd op 'politietuchtrecht' en advocaat in politiezaken (sinds 2010) en heeft ruime ervaring met en binnen de politie, dilemma’s die spelen op de werkvloer en voor de groepsdruk of de prestatiedruk waar politiemensen mee te maken hebben. Margrete is mede-auteur Kluwer Tekst en Commentaar Ambtsinstructie voor de politie, de Kmar en andere opsporingsambtenaren. Daarnaast is zij verbonden aan de master Recherchekunde van de Politieacademie (vanaf 2013).
 • Sidney Smeets: Sidney is advocaat bij Spong Advocaten. Hij werd in 2001 beëdigd als advocaat. Daarvoor werkte hij in de Tweede Kamer in Den Haag en studeerde hij rechten in Leiden.

 

Doelgroep

 • advocaten
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • (overige) overheidsjuristen
 • bedrijfsjuristen
 • academici

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 17 maart 2016 | 13.00 - 17.30 uur

Locatie: Prinsessegracht 23, Den Haag Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten).

PO-punten: 4 NOvA

Kosten: € 280,- excl. 21% BTW* Nemen er meerdere personen vanuit uw organisatie deel aan dit seminar, dan ontvangt u beiden € 15,- korting.

Deze prijs is inclusief:

 • Een kopie van het boek 'De waarde van de ambtsedige waarheid, De betrouwbaarheid en de bewijskracht van het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar' van Meike Lubbers
 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^