Seminar BTW-carrouselfraude Ins & Outs | Dinsdag 1 december 2015

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het fenomeen Btw-carrouselfraude en is deze vorm van fraude uitgeroepen één van de belangrijkste actiepunten van Europa. Dat is ook niet zo verwonderlijk aangezien de Europese Unie jaarlijks tientallen miljarden euro’s mis loopt ten gevolge van grensoverschrijdende btw-fraude. Nederland is koploper in Europa als het gaat om de aanpak van btw-carrouselfraude, zowel op het gebied van het voorkomen van deze vorm van fraude als het aanpakken van de fraudeurs achteraf. Voor wat betreft de uitvoerende toezichttaken zijn de Belastingdienst en het Centraal Coördinatiepunt btw-fraude van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst verantwoordelijk op het gebied van de btw-fraude. Sinds 2013 controleert de Belastingdienst intensiever op te weinig afgedragen btw en tot en met mei 2015 heeft de fiscus bij ruim honderdduizend ondernemers aanslagen opgelegd voor circa 210 miljoen aan achterstallige btw. Daarnaast is er al een aantal jaar het Coördinatiepunt btw-fraude van de FIOD, waar onder meer – op basis van internationale gegevensuitwisseling – fraudesignalen worden geanalyseerd. Dergelijke signalen kunnen, eventueel na onderzoek door de Belastingdienst, leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.

Tijdens deze studieavond worden de ins & outs van BTW-carrouselfraude, door sprekers vanuit verschillende disciplines, op een rij gezet waarbij onder meer de ontwikkelingen op het gebied van handhaving, rechtspraak en wet- en regelgeving aan bod komen.

 

Programma

Deel I  Introductie

Tijdens het eerste deel van deze studieavond zal Redmar Wolf (Baker & McKenzie) een korte introductie geven ten aanzien van omzetbelasting en BTW-carrouselfraude. Daarbij worden vervolgens de fiscale aspecten besproken.

 • Hoe werkt omzetbelasting?
 • Wat is carrouselfraude?
 • Wat zijn de fiscale aspecten van dergelijke fraude?
 • Bespreking van relevante arresten van het Hof van Justitie.

 

Deel II  De Nederlandse aanpak van BTW- Carrouselfraude

Tijdens het tweede deel van de studieavond wordt door Carla van Rijn en Menno Griffioen van het Coördinatiepunt btw-fraude ingegaan op de strafrechtelijke aanpak van BTW-fraude.

 • Inzicht & overzicht van de drie sporen die worden gehanteerd: administratief, strafrechtelijk en de preventieve benadering;
 • Strafrechtelijke handhaving van BTW-fraude:
 • Multidisciplinaire aanpak: in samenwerking met betrokken partijen, zoals bedrijven, adviseurs, accountants, banken, notariaat etc.;
 • Historische ontwikkeling van BTW-fraude en de ontwikkeling van de aanpak
 • Ontwikkelingen: ontwikkeling van fraude naar andere goederen, cq andere methoden en de daarbij behorende ontwikkelingen in administratieve, strafrechtelijke aanpak.
 • (de werkwijze van het) Coördinatiepunt btw-fraude;
 • (internationale) informatie-uitwisseling.

 

Deel III  Bewijsrechtelijke issues & de (bonafide) ondernemer

Tijdens het tweede deel zal Arthur Kan (KanPiek Fiscale Advocatuur) de bewijsrechtelijke issues bespreken, die in de belastingpraktijk spelen als een (bonafide) ondernemer betrokken is geraakt bij een BTW-fraudeketen en de wijze waarop in de nationale rechtspraak invulling wordt gegeven aan de regels die door het Hof van Justitie in dat kader zijn geïntroduceerd. De volgende onderwerpen worden in dat verband onder meer behandeld:

 • Bewijslastverdeling bij betrokkenheid btw-fraudeketen;
 • Invulling zorgplicht ondernemer in nationale belastingrechtspraak;
 • Maatstaven strafrechter vs. belastingrechter bij de beoordeling van hetzelfde fraudecomplex;
 • Bespreking van praktijkcasus.

 

Sprekers

 • Redmar Wolf, Senior Counsel bij Baker & McKenzie Amsterdam en bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Arthur Kan, advocaat-partner bij KanPiek Fiscale Advocatuur
 • Carla van Rijn, Belastingdienst/FIOD Coördinatiepunt btw-fraude
 • Menno Griffioen, Belastingdienst/FIOD Coördinatiepunt btw-fraude

 

Doelgroep 

 • Advocaten
 • (Overheids)juristen
 • Leden van de zittende en staande magistratuur
 • Handhavers
 • Toezichthouders
 • Politie
 • Advocaten-belastingkundigen
 • Belastingadviseurs
 • Bedrijfsfiscalisten
 • Accountants
 • Juristen
 • (concern)Controllers

 

Praktische Informatie

Datum: Dinsdag 1 december 2015 Tijd: 18.00 – 21.30 uur Inloop: vanaf 17.30 uur met broodjes Locatie: Plein 15-16, Den Haag Kosten: € 185,- excl. BTW PO/PE-punten: 3

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^