Schorsing bij strafrechtelijke verdenking komt in redelijkheid voor rekening van de werknemer

Uitgangspunt is dat een schorsing of non-actiefstelling in beginsel voor rekening komt van de werkgever, zodat de werkgever het loon moet doorbetalen. Een werkgever kan zich niet eenzijdig onttrekken aan de loonbetalingsverplichting, ook niet indien het gedrag van de werknemer grond voor schorsing oplevert. Dit is slechts anders indien sprake is van een omstandigheid aan de zijde van de werknemer als gevolg waarvan de werkgever de werknemer niet in staat stelt zijn werkzaamheden te verrichten en die in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Wat was het oordeel van de voorzieningenrechter Breda over de rechtmatigheid van de schorsing zonder behoud van loon van de statutair directeur van woningcorporatie Laurentius, die wordt verdacht van oplichting, verduistering, witwassen, verboden transacties en omkoping van ambtenaren? En is deze uitspraak in overeenstemming met het uitgangspunt uit de eerste alinea?

Lees verder:

Zie ook:

Print Friendly and PDF ^