Samenhang regels gebruik persoonsgegevens

Het ministerie van V&J heeft de Eerste Kamer middels een brief geïnformeerd inzake de samenhang tussen de huidige en toekomstige Europese regelgeving en verdragen, die de verwerking, doorgifte en bescherming van persoonsgegevens betreffen.  

Print Friendly and PDF ^