Salduz-verweer en bewijsuitsluiting: Verklaring verdachte die niet goed geïnformeerd afstand doet van consultatiebijstand uitgesloten van het bewijs

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 maart 2013, LJN BZ6168

Uit de stukken van de zaak blijkt dat de verdachte afstand heeft gedaan van het recht op consultatiebijstand, maar zij is daarbij kennelijk (ten onrechte) uitgegaan van de veronderstelling, dat zij zou moeten betalen om na haar aanhouding consultatiebijstand van een advocaat te krijgen.

In dit geval kan niet worden gesproken van het ondubbelzinnig en bewust afstand doen van het consultatierecht, nu de verhorend opsporingsambtenaar heeft nagelaten dit misverstand, dat bij de verdachte leefde en voor de opsporingsambtenaar kenbaar was, op te helderen. Naar het oordeel van het hof levert dit een schending op van artikel 6 EVRM, welke schending gelet op de rechtspraak van het EHRM en de Hoge Raad moet worden gesanctioneerd met bewijsuitsluiting.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^