'‘Salduz’ bij niet-aangehouden verdachten: de Hoge Raad schiet tekort'

In dit stuk zetten de auteurs de huidige stand van zaken rond het recht op consultatiebijstand voor niet-aangehouden verdachten uiteen en betogen zij dat de rechtspraak van de Hoge Raad ter zake de consultatiebijstand voor deze categorie verdachten de toets van het EHRM niet kan doorstaan.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^