Richtlijn voor strafvordering Wet personenvervoer 2000

Op 1 juni 2012 is de richtlijn in werking getreden. Deze richtlijn vervangt de gelijknamige richtlijn uit 2010 (2010R002).

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake overtredingen bepaald bij of krachtens de Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000), die in artikel 1 van de Wet op de economische delicten (WED) als economisch delict zijn aangemerkt.

Deze richtlijn is aangepast vanwege de wijziging van de Wp 2000 en het Bp 2000 per 1 oktober 2011waarbij regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer zijn gesteld.

Met het oog op de gewenste eenheid in het strafvorderingsbeleid inzake economische strafzaken heeft het College van procureurs-generaal de in deze richtlijn opgenomen tarieflijst vastgesteld die landelijk als uitgangspunt dient voor de bepaling van de bedragen, welke als transactie of als geldboete (in het kader van een OM-strafbeschikking) worden gehanteerd.


Klik hier voor de geldende versie van de Richtlijn.

Print Friendly and PDF ^