Richtlijn & Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 april 2014 treden de Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandig- hedenwet en de Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet in werking.

De aanwijzing stelt regels voor de vervolging van verdachten die de strafrechtelijke bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden.

De richtlijn bevat het transactie- en rekwireerbeleid voor de strafrechtelijk te handhaven overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, waaronder een aantal BRZO-feiten. De richtlijn is gewijzigd mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving op 1 januari 2013.

Print Friendly and PDF ^